O projektu

 

most

Projekt „Informační most meziobecní česko-slovenské spolupráce“ cílí podpořit rozvoj společného informačního prostoru mezi uživateli jak z řad veřejné správy a samosprávy, tak i široké veřejnosti na obou stranách hranice. Aktivity projektu probíhají až do konce května 2015 a na jejich realizaci se  společně podílí Sdružení měst a obcí Východní Moravy a Trenčianská regionálná rozvojová agentura.

Prostřednictvím interaktivního projektu dojde ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce, která je zajištěna prostřednictvím společného informačního systému. Tento informační systém umožní sdílení informací mezi obcemi česko-slovenského pohraničí. Samotný informační systém sdílený prostřednictvím webu obsahuje mapový portál s tematickým obsahem, aplikaci pro strategické plánování a aplikaci pro e-learning. Doprovodnou službou interaktivního systému lze využít prostřednictvím mobilní aplikace přibližující sběrná místa pro tříděný odpad.

Podstatou internetové aplikace pro strategické plánováni je především usnadnit obcím proces zpracování strategického plánu. Důležitou funkcionalitu tvoří vyhledávání obcí, které mají strategický rozvojový dokument zpracovaný s možností jeho zobrazení. Tato aplikace rovněž umožní zpracování zjednodušeného strategického dokumentu prostřednictvím předdefinovaného formuláře. Aplikace e-learning pak je zaměřena především na vzdělávání členů povodňových komisí. Mobilní aplikace sběrných míst slouží především uživatelům z řad Trenčínského a Zlínského kraje. V praxi tak napomáhá zájemcům nalézt nejbližší sběrná místa v jejich okolí.

Projekt si klade o svých výstupech a dalších odborných znalostech informovat prostřednictvím pořádaných konferencí a seminářů ve Zlínském i Trenčínském kraji. Dohromady jsou v rámci projektu plánovány dvě konference a patnáct seminářů, které kromě prezentování výstupů projektu a jejich využití představí také například oblast povodní a povodňových komisí. Veškeré informace budou v závěru projektu shrnuty ve vydaných bulletinech obsahujících tématické články a nejdůležitější poznatky.