Ke stažení

Pozvánky

Workshop – 28.5.2015 Březnice: co po schválení dotace, využití moderních technologií v praxi pro obce, pozvánka ke stažení zde.

Workshop – 26.5.2015 Jankovice: možnosti přeshraniční spolupráce, žádost o dotaci, pozvánka ke stažení zde.

Workshop – 25.5.2015 Březolupy: GIS pro obce, aplikace GIS a jejich funkce, pozvánka ke stažení zde.

Workshop – 22.5.2015 Hvozdná: aplikace e-learning, kurzy v aplikaci e-learning, pozvánka ke stažení zde.

Workshop – 20.5.2015 Košíky: třídění odpadů a sběrná místa pro tříděný odpad – aplikace, pozvánka ke stažení zde.

Workshop – 18.5.2015 Želechovice nad Dřevnicí: strategický plán a strategické plánování, pozvánka ke stažení zde.

Workshop – 14.5.2015 Rusava: projektové záměry a databáze pro sběr projektových záměrů, pozvánka ke stažení zde.

Workshop – 27.1.2015 Lidečko: úvodní seminář informující o projektu, pozvánka ke stažení zde.

Konference – 19.05.2015 Zlín: konference informující o výstupech projektu, geografickém informačním systému a dotačních možnostech v příhraničních regionech, pozvánka ke stažení zde.

Publikace

Bulletin – únor 2015: 1. číslo publikace informující o projektu, pojednávající o tématech týkajících se přímo projektu tj strategické plánování obcí, GISy ve veřejné správě, přeshraniční spolupráce apod. ke stažení zde.

Bulletin – květen 2015: 2. číslo publikace informující o možnostech webových stránek most.smovm.cz, dále shrnuje využití geografických informačních systému nejen pro obce, představuje novinky v operačním programu přeshraniční spolupráce a příklady úspěšných projektů. Ke stažení zde.

Bulletin – srpen 2015: 3. číslo publikace informující o dotačních možnostech a novinkách v operačním programu přeshraniční spolupráce. Ke stažení zde.

Bulletin – listopad 2015: 4. číslo publikace informující o dni evropské spolupráce, novinkách v rámci nového programového období v operačním programu přeshraniční spolupráce. Ke stažení zde.

Bulletin – únor 2016: 5. číslo publikace informující o dotačních možnostech, o aktuálním dění v EU i v ČR. Ke stažení zde.

Bulletin – květen 2016: 6. číslo publikace informující o aktuálním dění v oblasti dotací i v přeshraniční spolupráci. Ke stažení zde.

Bulletin – srpen 2016: 7. číslo publikace informující o činnosti Sdružení měst a obcí Východní Moravy i děti v rámci Interreg III. Ke stažení zde.

Bulletin – listopad 2016: 8. číslo publikace informující o problematice ITMS2014+ a o dotačních možnostech v oblasti životního prostředí. Ke stažení zde.

Bulletin – únor 2017: 9. číslo publikace informující o ohledně aktuálního dění v rámci Interreg III a v oblasti dotací. Ke stažení zde.

Bulletin – květen 2017: 10. číslo publikace informující o ohledně aktuálního dění v rámci Interreg III a v oblasti dotací. Ke stažení zde.

Bulletin – srpen 2017: 11. číslo publikace informující o ohledně aktuálního dění v rámci Interreg III a v oblasti dotací. Ke stažení zde.

Bulletin – listopad 2017: 12. číslo publikace informující o ohledně aktuálního dění v rámci Interreg III a v oblasti dotací. Ke stažení zde.

Brožura k projektu, aneb průvodce webovými stránkami ke stažení zde.

Nápověda

Nápověda, která objasní veškeré postupy pro používání jednotlivých částí webu.